صفحه نخست » درباره ما » پروژه های انجام شده » مجسمه سازی
مجسمه با طول سر 9 سانتی متری

 

 

 

 

 

تندیس 18.5 سانتی متری

نیم تنه عروس و داماد با طول سر6 سانتی متر

نیم تنه با سر 9 سانتی متر و قدی 16.5 سانتی متر

 

تندیس 14.5 و 18.5 سانتی متری

تندیس 18.5 و 16.5 سانتی متری